שי ברגר

ביקורת מערכות מידע הינה פעילות ביקורת (פנימית או חיצונית) על תהליכים המערבים מערכות מידע ממוחשבות. ענף זה בביקורת דורש מיומנויות ייחודיות למבקר, וידע בתהליכי ביקורת, היכרות עם מחזור חיי מערכות מידע, אבטחת מידע, תקנות וחוקים הנוגעים להפעלה של מערכות מידע ושימוש במאגרי מידע, 

אנו מציעים שירותי ביקורת מערכות מידע על פי התקנים המקובלים הבינלאומיים, על כלל התהליכים הארגוניים בכל מגזרי המסחר, התעשיה והמגזר הציבורי

 

ביקורת מערכות מידע