שי ברגר

כל עסק, בכל גודל צריך לדאוג להתנהלות כלכלית תקינה, כדי להבטיח איתנות עסקית. התנהלות זו כוללת בניית תקציב תואם צרכים ומטרות ארגוניות, תכנון ומעקב אחר תזרים מזומנים, בניית תוכנית השקעות לעודפים שנצברו, בחינת אפשרויות מימון וגיוס ועוד.

 

אנו מציעים סיוע לבעלי עסקים הזקוקים למומחיות כלכלית ופיננסית כדי למקסם את ניהול התזרים והתקציב באופן המיטבי לעסק.

ייעוץ כלכלי ופיננסי