שי ברגר

התנהלות כלכלית במסגרת המשפחה לא שונה בהרבה מניהול כלכלי של עסק. יש הכנסות, יש הוצאות, יש השקעות, מסים, אגרות, תשלומים, ניהול חשבונות בנק, הקצאת דמי כיס ועוד ועוד. אך בעוד עסקים מחזיקים מנהלי כספים, רואי חשבון, גזברים, חשבי שכר , מנהלי השקעות ויועצים, בקרב בני המשפחה לא תמיד נמצא כל הידע הזה. וכאן אנחנו נכנסים לתמונה

 

אנו מציעים למשפחות סיוע בהתנהלות הכלכלית והפיננסית היום יומית וצופה פני עתיד. יחד נבחן את מבנה ההכנסות וההוצאות החודשיות, נבין את הצרכים המידיים והעתידיים, נבנה תקציב משפחתי ונציג כלים לניהול ומעקב אחר ההוצאות בפועל ביחס לתקציב. נתכנן יחד את העתיד הפיננסי, איך ואיפה כדאי להשקיע, נבחן תוכניות פנסיוניות, מבנה הלוואות משכנתאות ונפעל להבטיח את העתיד הכלכלי של כל בני המשפחה.

 

 

ניהול תקציב משפחתי