שי ברגר

ארגונים מחזיקים כיום כמויות עצומות של נתונים. נתונים אלו טומנים בחובם מידע רב ובעל ערך לארגון, אך כדי להביא את המידע הזה למקבלי החברות נדרשת עבודה יסודית של מיפוי הנתונים, סידור שלהם, תחקור שלהם, הוצאת תובנות, והצגתם במבנה אשר יועיל לקבלת החלטות אפקטיבית ומבוססת.

 

אנו מציעים לסייע בהקמת תשתית לניתוח נתונים מתקדם, סיוע בניתוח נתונים מורכבים ממגוון בסיסי נתונים והפקת תובנת עסקיות עבור הנהלת הארגון.

 

ניתוח נתונים