שי ברגר

GRC - Governance, Risk, Compliance - אוסף של דיסציפלינות המיועדות להבטיח עמידה של ארגונים בתקני איכות, ציות לחוקים, תקנות ורגולציות שונות, ניהול סיכונים איכותי וקיום בקרות פנימיות נאותות בארגון פנימה, כדי להבטיח התנהלות אתית, יעילה ומועילה.

 

התמחות בכלל היבטי הפעילות -ממשל, סיכונים וציות.

הכוונה וסיוע לחברות בהטמעה והכנה למבדקי עמידה בתקני איכות ודרישות רגולציה דוגמת:

ISO ,PSD2 ,HIPAA ,GDPR ,PCI, תקנות הגנת הפרטיות, הוראות ניהול תקין של בנק ישראל ועוד. 

 

GRC